Profile

 • Architekten

tang kawasaki studio

 • 4
  Mitarbeiter
 • 6
  Projekte

 • Architekten
 • Foreign Offices (for China)

OMA - Office for Metropolitan Architecture

 • 300
  Mitarbeiter
 • 33
  Projekte
 • 4
  Standorte

 • Architekten

Steven Holl Architects

 • 40
  Mitarbeiter
 • 18
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

Krueck Sexton Partners

 • 10
  Projekte

 • Architekten

Dumican Mosey Architects

 • 8
  Mitarbeiter
 • 11
  Projekte

 • Architekten

Cushing Terrell

 • 375
  Mitarbeiter
 • 9
  Projekte

 • Architekten

Ross Barney Architects

 • 25
  Mitarbeiter
 • 15
  Projekte

 • Architekten

Aaron Neubert Architects

 • 10
  Mitarbeiter
 • 15
  Projekte

 • Architekten

10 Design

 • 50
  Projekte
 • 5
  Standorte

 • Architekten

Snøhetta

 • 180
  Mitarbeiter
 • 28
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

Clayton & Little

 • 23
  Projekte

 • Architekten
 • Innenarchitekten

Axis Mundi

 • 6
  Mitarbeiter
 • 34
  Projekte

 • Architekten

Graham Baba Architects

 • 25
  Mitarbeiter
 • 11
  Projekte

 • Architekten

Montalba Architects, Inc.

 • 60
  Mitarbeiter
 • 17
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

Hacin + Associates

 • 8
  Projekte

 • Architekten

JGMA

 • 25
  Mitarbeiter
 • 18
  Projekte

 • Architekten

BIG – Bjarke Ingels Group

 • 280
  Mitarbeiter
 • 33
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

ikon.5 architects

 • 25
  Mitarbeiter
 • 22
  Projekte
 • 2
  Standorte

 • Architekten

SPF:a

 • 15
  Projekte

 • Architekten

JG Neukomm Architecture

 • 6
  Projekte

 • Architekten

archimania

 • 25
  Mitarbeiter
 • 18
  Projekte

 • Architekten

Tighe Architecture

 • 15
  Projekte

 • Architekten

Zurita Architects

 • 9
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

BLAARCHITETTURA

 • 9
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

Olson Kundig

 • 187
  Mitarbeiter
 • 12
  Projekte

 • Architekten

ODA

 • 75
  Mitarbeiter
 • 25
  Projekte

 • Architekten

The Turett Collaborative

 • 12
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

Duvall Decker Architects

 • 16
  Mitarbeiter
 • 20
  Projekte

 • Architekten

Belmont Freeman Architects

 • 6
  Mitarbeiter
 • 13
  Projekte

 • Architekten

Cary Bernstein | Architect

 • 6
  Mitarbeiter
 • 12
  Projekte

 • Architekten

Brininstool + Lynch

 • 26
  Mitarbeiter
 • 15
  Projekte

 • Architekten

A*PT Architecture

 • 10
  Projekte

 • Architekten

Clutch Design Studio

 • 7
  Projekte

 • Architekten

Space4Architecture (S4A)

 • 10
  Mitarbeiter
 • 24
  Projekte

 • Architekten

SPG Architects

 • 12
  Mitarbeiter
 • 11
  Projekte

 • Architekten

MdeAS Architects

 • 40
  Mitarbeiter
 • 9
  Projekte

Seite 1 of 5 Seiten